Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

Produkter

Serie med referansematerialer for kjemisk analyse av karbonstål og legert stål

  • Certified Reference Material

    Sertifisert referansemateriale

    CRM brukes til kvalitetskontroll og kalibrering av analyseinstrumenter i analyse av jernmalm, og brukes også til evaluering og verifisering av nøyaktigheten av analysemetodene.CRM kan brukes til overføring av målt verdi.

  • Reference Material For Physical Testing

    Referansemateriale for fysisk testing

    Disse sertifiserte referansematerialene består av 16 kullprøver med ulikt svovelinnhold for bruk som analytiske standarder for kullanalyser.I tillegg til svovel er de sertifisert for sin aske, flyktige stoffer, brennverdi, karbon, hydrogen, nitrogen og sann relativ tetthet.Alle data er gitt i tabell 1.