Gas Reference Materials

Produkter

Gassreferansematerialer

  • Certified Reference Material of Benzoic Acid

    Sertifisert referansemateriale av benzosyre

    CRM brukes til verifisering/kalibrering av oksygenbombekalorimeter.Den brukes også til evaluering og verifisering av nøyaktigheten til analysemetodene.CRM kan brukes til måling av brennverdi innen elektrisk kraft, kull, militær industri, vitenskapelig forskning og andre felt.